Firmowe + OC Zawodowe

Ubezpieczenia firmowe Jasło

UBEZPIECZENIA FIRM I PRZEDSIĘBIORSTW

Jeśli prowadzisz własne przedsiębiorstwo to z pewnością nie możesz zapomnieć o tak istotnej kwestii jak wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia dla firmy. W razie wystąpienia jakiejkolwiek szkody to wypłacone odszkodowanie powinno pokryć wszystkie poniesione przez firmę straty i pozwoliło na bezproblemowe prowadzenie normalnej działalności przez przedsiębiorstwo. Wystarczy, że podasz lub opiszesz nam profil działalności swojej firmy, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualna ofertę ubezpieczeniową. Nie musisz nigdzie chodzić, bo wszelkie formalności załatwimy w siedzibie twojej firmy. Możemy ubezpieczyć dla Ciebie majątek trwały i ruchomy Twojej firmy oraz flotę pojazdów.

Ubezpieczenie firmy obejmuje:

   • budynki i lokale,
   • majątek trwały firmy (maszyny, narzędzia, samochody),
   • środki obrotowe (surowce, półprodukty, opakowania),
   • wszelkie mienie ruchome przyjęte w celu wykonania usługi, lub sprzedaży,
   • mienie pracownicze przechowywane i wnoszone na teren firmy,
   • gotówka,
   • ponoszone nakłady na inwestycje,

Ubezpieczeniem twojej firmy możemy objąć takie zdarzenia jak:

   • zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane zdarzeniami losowymi czy też pożarem,
   • katastrofa budowlana,
   • rabunek oraz kradzież z włamaniem na terenie przedsiębiorstwa,
   • zniszczenie mienia mające miejsce podczas transportu – pożar, wypadek pojazdu, rabunek mienia i kradzież z włamaniem, ściśle określone zdarzenia losowe, upadek przedmiotu na pojazd transportujący mienie,
   • przypadkowe stłuczenie lub też uszkodzenie szyb i innych przedmiotów będących na terenie firmy,
   • zniszczenia elektryczne lub też pozostałe szkody elektryczne,
   • szkody spowodowane błędem użytkownika danego urządzenia,
   • dewastacja, czyli zniszczenie mienia należącego do firmy,
   • utrata zgromadzonych w firmie danych oraz oprogramowania komputerowego,
   • zepsucie się towarów będące wynikiem ich rozmrożenia,
   • zniszczenie mienia znajdującego się w różnych lokalizacjach przedsiębiorstwa na terenie kraju.

Ubezpieczenie floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, Assistance stanowi wygodny, a przede wszystkim bardzo korzystny cenowo wariant ubezpieczenia komunikacyjnego. W sytuacji gdy ubezpieczenia ma dotyczyć kilku pojazdów, jesteśmy w stanie wynegocjować z TU indywidualne warunki ubezpieczenia. Dodatkowo możemy na szczególnych zasadach przygotować program, który obejmie nie tylko flotę pojazdów, ale także pozostały majątek firmy.

 

OC ZAWODOWE

Zawodowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i posiadających stosowne kwalifikacje do wykonywania zawodów wiążących się ze szczególną odpowiedzialnością. Szczegółowe warunki wykupu tego rodzaju ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów. Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za wszystkie szkody powstałe w wyniku działania osoby ubezpieczonej w związku z wykonywanym przez nią zawodem albo wykonywaną działalnością gospodarczą względem osób trzecich i mienia.

W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo zawodowe ubezpieczenia OC dla:

   • kancelarii adwokackich, radców prawnych,
   • brokerów giełdowych,
   • biur doradców podatkowych,
   • biur i podmiotów prowadzących księgi rachunkowe,
   • kancelarii notarialnych,
   • rzeczoznawców majątkowych,
   • osób zarządzających nieruchomościami,
   • biur podróży i agencyjnych biur podróży,
   • inżynierów budowlanych i architektów,
   • biur i pośredników nieruchomości,
   • NZOZ / ZOZ,
   • wiele innych.