Ubezpieczenia Grupowe

Ubezpieczenia grupowe Jasło

OTWARTE UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Ubezpieczenia grupowe otwarte przeznaczone dla osób indywidualnych z wszelakich środowisk zawodowych oraz grup społecznych. Zabezpieczenia zdrowa i standardu życia ubezpieczonego jest głównym celem funkcjonowania polisy. Ubezpieczeniem grupowym może zostać objęta pojedyncza osoba. Jest to szczególnie atrakcyjne rozwiązanie dla:.

   • micro firm i przedsiębiorstw rodzinnych,
   • wolnych zawodów (prawnicy, lekarze, brokerzy itp.),
   • niepracujących,
   • osób prowadzących gospodarstwo rolne,
   • różnego typu ugrupowań (korporacji zawodowych, spółdzielni, zrzeszeń, klubów).

Niewątpliwą zaletą programu ubezpieczeń grupowych jest bardzo korzystna cena oraz obszerny zakres ochrony. Koszt składek w programie grupowym jest dużo mniejszy niż w standardowych ubezpieczeniach na życie, natomiast zakres ochrony nieporównywalnie większy – bardzo często nieosiągalny dla ludzi chcących nabyć klasyczną polisę z powodu niskich dochodów, wysokiego wieku lub słabego stanu zdrowia.

Korzyści dla Ubezpieczonego:

   • obszerniejsza ochrona niż w przypadku tradycyjnych polis na życie,
   • znacznie niższe koszty ochrony niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych,
   • możliwość ubezpieczenia również swoich bliskich,
   • ochrona przed niechcianymi skutkami zdarzeń (pobyt w szpitalu, wypadek, choroba),
   • nieprzerwana całodobowa ochrona zarówno w kraju i za granicą.

 

UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE

Grupowe ubezpieczenia pracownicze to programy ubezpieczeniowe skierowane do pracowników firm oraz ich rodzin, mające na celu zabezpieczenie ich w sytuacji wystąpienia zdarzeń objętych ochroną. Kierujemy je głównie do małych i średnich firm które oczekują dużej elastyczności w określeniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Zysk dla pracodawcy:

   • ograniczenie formalności do minimum,
   • tworzenie pozytywnego wizerunku wśród pracowników,
   • zwiększenie lojalności pracowników względem pracodawcy,
   • dostosowanie konstrukcji ubezpieczenia w zależności od branży,
   • zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku pracy,
   • możliwość włączenia składki ubezpieczeniowej w koszty uzyskania przychodu.

Korzyści dla pracownika:

   • obszerny zakres ubezpieczenia,
   • bardzo przydatny w życiu codziennym pakiet assistance,
   • ciągłość trwania ochrony,
   • całodobowa ochrona 24/7 w kraju i za granicą,
   • prosty system otrzymywania świadczeń powypadkowych,
   • świadczenia wyłączone są z opodatkowania,