Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe Jasło

UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

Dla większości z nas posiadany dom, czy też mieszkanie są dorobkiem całego życia, niejednokrotnie będąc najcenniejszym dobrem materialnym jakie posiadamy. Dobrze więc jest się zabezpieczyć przed jego zniszczeniem lub utratą z powodu niechcianych zdarzeń.

Ubezpieczeniem możemy objąć przede wszystkim:

   • mieszkanie, dom jednorodzinny, budynek gospodarczy oraz wszelkie inne budowle (nawet te będące w trakcie budowy), budynki należące do małej architektury,
   • elementy stałe będące wyposażeniem domu,
   • domki letniskowe i umieszczone w nich wszelkie ruchomości,
   • zestawy do odbioru telewizji satelitarnej.

Wybierając ściśle określony wariant ubezpieczenia możemy objąć ochroną ubezpieczeniową wymienione poniżej elementy oraz ryzyka z nimi się wiążące:

   • mury budynków od zdarzeń losowych takich jak na przykład powódź, osuwisko ziemne, huragan, zalanie wodą, grad, pożar, uderzenie pioruna oraz wybuch,
   • kradzież, także z włamaniem do budynku mieszkalnego oraz zniszczenia będące ich wynikiem,
   • elementy stałe i ruchome zlokalizowane w budynku od ściśle określonych zdarzeń losowych,
   • przepięcia w instalacji elektrycznej,
   • zniszczenia będące wynikiem dewastacji,

OC w życiu prywatnym chroni przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem codziennych czynności. Zarówno Ty jak również Twoje dziecko, czy nawet zatrudnione przez Ciebie osoby, możecie przypadkowo i całkowicie niechcący wyrządzić szkodę osobom trzecim.

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu tego ubezpieczenia o wariant uwzględniający pokrycie kosztów pomocy prawnej, czyli kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionego prawnika, rzeczoznawcy oraz biegłych i wielu innych.

Istnieje możliwość wykupu ubezpieczenia w zakresie rozszerzonym, które obejmuje:

   • szkody powstałe w wyniku działania osób zatrudnionych (pomocy domowej, opiekunki do dziecka),
   • szkody powstałe przez psy oznaczonych ras,
   • szkody będące efektem uprawiania innych dyscyplin sportowych, ale uprawianych w zorganizowanych sekcjach lub klubach sportowych,
   • szkody będące efektem jazdy na nartach,
   • szkody będące efektem użycia przez ubezpieczonego broni palnej.